Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/udviklingsgruppen.com/public_html/wp-content/plugins/gravityforms/common.php on line 1138

Warning: Declaration of Bootstrap_Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /var/www/udviklingsgruppen.com/public_html/wp-content/themes/fullslide/fullslide/includes/strap-extras.php on line 60
Forberedelsesforløb til den nye folkeskolereform - Udviklingsgruppen

UDVIKLINGSGRUPPEN præsenterer til alle folke- og fri skoler

Forberedelsesforløb til den nye folkeskolereform med udgangspunkt i de udfordringer, der følger med implementeringen af personalemæssige sammenlægninger.

Hvorfor?

Forandringer og omstruktureringer kan være nemt for nogle, men svært for andre. Derfor er det vigtigt at man som arbejdsplads tilpasser sig og imødekommer de eventuelle udfordringer, som kan komme under en strategisk ændring som den nye folkeskolereform. Samspillet mellem to faggrupper, folkeskolelærer og pædagoger, kan udvikle sig i en uhensigtsmæssig konkurrence mellem faggrupperne, frem for et ”zen-agtigt” samspil. En konkurrence, hvor faggrupperne skal retfærdiggøre sin egen eksistens i den nye samarbejdsrelation. Hvis forventningsafstemningen ikke lever op til virkeligheden, kan kløften mellem faglige hensyn, pædagogiske overbevisninger og holdninger eller menneskelig forskellighed, være med til at skabe en distancering internt i den nye personalegruppe, hvor det fælles mål fortabes.

Hvordan?

Processen omkring sammensætningen af de 2 faggrupper tager udgangspunkt i en grundig forventningsafstemning både for medarbejderne og ledelsen. Der arbejdes med et relations-orienteret procesforløb, hvor faggruppernes individuelle kompetencer og kvaliteter fremhæves, med udgangspunkt i en fælles referenceramme.

For at skabe det bedst mulige fundament for dette, samt danne basis for en seriøs og kompetent proces omkring dette, tilbyder Udviklingsgruppen et forberedelsesforløb, hvor forskellige elementer kan tilvælges og prioriteres. Der er tale om et skræddersyet individuelt tilrettelagt forløb efter ønsker og behov, hvor vi arbejder målrettet med følgende:

 • Skabe en fælles referenceramme – en teamcoachingdag med ukendte udfordringer.

 • Skabe et fællessprog – at det er fuldt accepteret på en konstruktiv måde at gøre opmærksom på hinandens forskelligheder.

 • Synliggøre individuelle kompetencer – kompetenceafklaring ud fra profilanalyse

 • Afmystificere faglig forskellighed – at tænke ”ud af boksen” omkring opgaveløsning

 • O.m.a.

Vi anbefaler at forskellige redskaber kombineres, som alle bliver en del af den samlede løsning. De værktøjer som vi arbejder med, er unikke til dette formål og kan være:

 • Teambuilding- og coaching arrangement

 • Garudas personprofiler

 • Supervision

 • Coaching

 • Status pt.-møder” omkring stress og trivsel på din arbejdsplads i en forandringsproces

Hvornår?

Skolereformen kommer, hvad end vi vil det eller ej, så vi anbefaler at man starter sådan et forløb så tidligt som muligt, hvilket bl.a. resulterer i at medarbejderne vil opleve skiftet som en proces og ikke blot en skillelinje til så store forandringer og tilpasninger.

Det skræddersyede forløb

Første del af et forløb, kan være en teamcoaching-dag, deltagerne arbejder i kendte eller ukendte teams

omkring ukendte opgaver, og hvor processen i opgaveløsningen, evalueres efter hver opgave. Deltagerne bliver både involveret i en åben dialog, men også i skriftlige evalueringer omkring opgavefordeling, hvem gjorde hvad og hvem gjorde ikke hvad og hvorfor. Rollefordeling italesættes og synliggøres, ligesom ”ukendte” kompetencer fremhæves i gruppen. Gruppens profilstruktur indgår også i evalueringen.

Denne dag kan både foregå i skoven, men også i kendte rammer på skolen. Dette kan være at foretrække i vinterhalvåret, evt. som en back up – løsning ved særligt dårligt vejr.

En anden del er udarbejdelse af individuelle personprofiler på hver enkelt medarbejder.

Udviklingsgruppen er certificeret til at anvende og arbejde med Garudas personprofilprogram, som tager udgangspunkt i 4 profiltyper:

 • Udvikleren, der sikre en vis fornyelse og strategisk udvikling

 • Integratoren, der sørger for at samarbejdet og kommunikationen fungerer

 • Resultatskaberen, der udviser handlekraft og skaber hurtige resultater, samt

 • Grunderen, sikre der er orden og struktur på grundlæggende opgaver.

Rent ledelsesmæssigt er en personlig profilanalyse af medarbejdernes profiltype et uvurderligt redskab i sammensætningen af de bedst fungerende teams. Et team, hvor alle de 4 profiltyper er repræsenteret, vil give teamet det bedste udgangspunkt i en resultatorienteret proces, hvor målet er tydeligt og præcist defineret af ledelsen. Personprofilerne kan evt. indgå i et teamcoaching-arrangement, hvor deltagernes profil synliggøres, og derved også indgår som en faktor i processen omkring opgaveløsningen. Personalegruppen samles indledningsvis til et orienterende møde omkring udfærdigelsen af personprofilerne, samt de efterfølgende muligheder, der ligger i at kende sin profil, samt sit teams gruppeprofil. Ca. 1 måned efter teamcoachingsdagen følger et evalueringsmøde, hvor billedmateriale fra teamcoaching-dagen både danner grundlag for evalueringen af forløbet, men også en sammenkædning af erfaringerne fra teamcoaching-dagen til hverdagens arbejdsmæssige udfordringer.

Et tredje element i det skræddersyede forløb, kan være supervision. Jeg tilbyder både gruppe –og individuel supervision, i et forløb, hvor den enkelte eller teamet får lejlighed til at italesætte dagligdagens udfordringer, og hvad der udfordrer dem mest. Supervisionen tager udgangspunkt i den narrative teori, hvor alle er unikke og hvor det er problemet der er problemet, og ikke personen, der er problemet. Supervisionsaftaler anbefales med 4 – 6 ugers mellemrum, og evalueres efter 5 aftaler.

Det fjerde element er coaching, som primært anbefales som individuelle forløb. Coaching er et målrettet og mere præcist værktøj, som tager udgangspunkt i fokuspersonens egne svar, og hvor vi arbejder ud fra en struktureret model, hvor målet er klart defineret.

Det femte element er ”status pt.-møder” eller temabestemte personalemøder. Stress og trivsel er oplagte og nærliggende emner til et ”status pt.-møde”, hvor forandringer eller forventningen til forandringer, ofte medfører stress og mistrivsel. Praksisorienteret oplæg, hvor faresignaler illustreres både hos sig selv og hos dine kollegaer. Konkrete og brugbare redskaber, som alle har gavn af, og som kan være med til at medarbejderne individuelt eller i deres teams, rykker mere sammen og bliver endnu mere opmærksomme på hinanden. Set ud fra et ledelsesperspektiv, kan det forebygge sygdomsperioder eller opsigelser i personalegruppen.

Alle ovennævnte forløb tilrettelægges efter et afklarende møde med Jer, hvor alle præmisser for samarbejdet aftales, ligesom forventningsafstemningen omkring hele indsatsen afklares. Resultatet af indsatsen, beror fuldt og helt af den samlede indsats..

Jeg arbejder procesorienteret i samarbejde med en fast instruktørstab, som alle har stor erfaring med mine redskaber og metoder.

Kontakt os og lad os tage en uforpligtende samtale, der danner grundlaget for vores muligheder for at I kommer bedst muligt i gang med den nye skolereform. Jeg udfærdiger herefter et fast tilbud til Jer, hvor alle de enkelte elementer indgår. Det er afgørende for mig, at forventningsafstemningen er klar og tydelig for begge parter, inden vi fortsætter et konstruktivt samarbejde.

Om udviklingsgruppen
Udviklingsgruppen blev grundlagt i 1998 af Ole Søndergaard. Det hele startede som et led i en passion for udendørsaktiviteter som f.eks. klatring, rapelling og bjergbestigning. Siden starten har konceptet fuldt med som nye færdigheder kom til, som bl.a. er teambuilding, coaching og supervision.